Kenji Nomura

Age: not listed
Birthplace:

 
Movie Character Year
Pohbhczmllvkalg098eoaobdevx Final Fantasy VII: Advent Children Loz 2005
Z82t4gf9htkzvltggzvebfn9utz King of Thorn Ron Portman 2009
2tbytfwdynbxi6ho1xne0csfsuk Metroid: Other M Anthony Higgs (Japanese version) 2010